Europeiska centralbanken (ECB) höjer styrräntorna med 50 punkter (0,5 procentenheter).