Det är inte orderIngången som sviker. Det är istället så att man befinner sig emellan kundprojekt och då måste organisationen anpassas. Det säger vd:n för EBP, European Body Panels.