Kristdemokraterna vill förnya sin integrationspolitik. Bland annat vill man öka språkkraven för dem som ska bo permanent i Sverige.