Med 916 röster tog sig partiet Nyans över tvåprocentsspärren och in i Botkyrka kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) tycker att partiet står för en polarisering i politiken. – Mitt parti har ju sagt att vi har en röd linje i att inte samarbeta med SD. Nu har vi två röda linjer.