E6:an är för tillfället avstängd i södergående riktning, i höjd med trafikplats Sunnanå, efter en olycka med två bilar.