Det är just nu stopp på E6 mellan trafikplats Lomma och trafikplats Flädie i riktning mot Helsingborg. Trafikanter uppmanas välja annan väg på grund av snabbt växande kö.