E6 är just nu avstängd i södergående riktning utanför Lomma, vid från trafikplats Borgeby till trafikplats.