E6 i södergående riktning är helt avstäng, skriver GP. Orsaken är en trafikolycka mellan en lastbil och en personbil som inträffat strax före Kallebäcksmotet.