E6 är avstängd i södergående riktning efter en trafikolycka.Enligt polisen handlar det om en omkörningsolycka mellan en lastbil och en personbil.