En personbil och en lastbil är inblandade i en trafikolycka på E6 utanför Landskrona. Nu är vägen avstängd i södergående riktning. Trafikverket har ingen prognos på när vägen kan öppnas igen.