Omdiskuterade omdragningen av E4 genom Dalkarså och Bygdeå tas nu bort. E4-bygget har gått snabbare än planerat.