E4 strax söder om Örnsköldsvik är insprängd mellan Veckefjärden och den gamla rälsen mellan Örnsköldsvik och Mellansel. Europavägen vilar på lerig gammal havsbotten och har dålig bärighet. Redan nästa vecka börjar Trafikverket genomföra undersökningar av marken för att kunna avgöra vilka förbättringsåtgärder som är nödvändiga.