Trafikverket varnar för översvämning längs E4 mellan Stockholm och Uppsala. Sträckan mellan Rotebro och Bredden ska vara drabbad