Väg E4 är delvis blockerad i norra Skellefteå samt norr om Umeå av lastbilar.