E22 från Västra Ljungby till Bäckaskog, i riktning mot Trelleborg är avstängd efter en singelolycka med personbil.