Båda körfälten är avstängda på grund av hårt väder.