E.ON Energidistribution AB ska betala skadestånd till Länsstyrelsen Kalmar Län efter att en underleverantör grävt ner elkablar och förstört unika fornlämningar på norra Öland.