Det blir dyrare att leva även nästa år, enligt Konsumentverkets prognos för hushållens kostnader.