Har lyckats etablera sig i hela landet • ”Långt större förmåga till våld än vad vi är vana vid.”