Dusch och städning prioriteras ner för vårdtagare i Eslövs kommun när omsorgspersonalen nu drabbats av hög sjukfrånvaro. Samtidigt inför kommunen vaccinationskrav vid nyanställning av vårdpersonal.