Antal elrelaterade bränder ökar och det är i äldre hus det brinner mest. - Det är dubbelt så stor risk att det brinner i villor och radhus byggda före 1940 jämfört med dem som är byggda efter 1980, säger Magnus Karlsson vid Elsäkerhetsverket. Varje år brinner 22 000 hushåll i Sverige.(TT)