Under tre veckor i juli korttidspermitteras runt 720 av SSAB:s IF Metall-anslutna medarbetare. Permitteringen gäller 80 procent av arbetstiden, och kombinerat med kollektivavtalets TOF-system (trygghet och flexibilitet) innebär det att de som berörs blir hemma på heltid.