Ytterligare procession kallad ”The Long Walk” väntar.