Tidigare teaterchefen Lars Löfgren: Det finns en skriande brist på kunskap.