I många år har kraftbolaget Eons kunder i Strömsunds kommun upplevt ständigt återkommande – och långa – strömavbrott. Ringvattnet och andra byar i nordvästra delen av kommunen har varit särskilt drabbade. Många bybor är luttrade vid det här laget, men konstaterar samtidigt att problemen borde gå att åtgärda. – Visst får vi tåla en del när vi bor i glesbygd, men det får ju vara någon hejd,...