En patient med synbortfall skickades hem från akuten i Kalmar innan resultatet av röntgen var klart. Det visade sig sen att patienten hade en infarkt i nackloben. Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som konstaterar att sjukhuset nu förbättrat sina rutiner och därför slipper kritik.