Historiska omröstningen i representanthuset avgjord.