Flera tingsrätter i landet har drabbats hårt av det besparingskrav som kommit från Domstolsverket. Färre förhandlingar och längre handläggningstider är några av konsekvenserna.