Idag meddelade Mark- och miljööverdomstolen sin dom om SMA Minerals utökade kalkbrytning i Klinte på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom.