Förberedelser och diskussioner kring de omstridda höghusen som Leksands kommun vill bygga intill Leksandsbron har pågått sedan 2013. Kommunens förslag till detaljplan antogs i slutet av förra året, men efter att kommunens beslut överklagats har nu Mark och miljödomstolens dom meddelats: Kommunen har inte tillräckligt underlag för kulturhistoriska värden.