Vitesförelägganden med koppling till coronarisker på en restaurang i Göteborg upphävs.