Mark-och miljödomstolen upp en detaljplan vid Ströms Vattudal i Strömsund. Den strider mot strandskyddet menar domstolen.