Med hänvisning till hemliga ljudupptagningar av ledamöter i Malmö tingsrätt har mutåtalade hävdat att domstolen var jävig. Men hovrätten över Skåne och Blekinge avslår invändningen.