Två år och sex månader • Plus näringsförbud i tre år.