Trots flera års krav från kommunen har fordon, bilbatterier och skräp inte forslats bort från en tomt i Haparanda inom en angiven tidsfrist. Nu dömer mark- och miljödomstolen fastighetsägaren att betala ett vite på totalt 500.000 kronor för bristerna.