Dominik Selzer kommer från Tyskland och är språklärare på Norregårdskolan i Växjö. Han integrerar gärna sitt intresse för fantasy och science fiction i undervisningen då genren kan visa eleverna att de inte ska sätta gränser för sig själva.