Kommandocentral flyger över Röda torget när Putin firar.