Får inte tillbaka studieplatser om de frias i hovrätten.