Åklagaren överklagar tingsrättsdom – vill se strängare straff.