Då kan man företräda sina anhöriga i livets slutskede.