Kan bli den cyklon som varat längst • Meteorolog: Väldigt ovanligt rörelsemönster.