Under arméövningen Northern Wind var säkerhetsregeln att det skulle vara minst 50 meter mellan markbunden personal och stridsfordon. Något som inte tillämpades fullt ut och det slutade med att stridsfordon körde på ett tält och en kvinnlig soldat omkom.