24-årig man avliden • Sannolikheten för en större spridning anses låg.