Färg, butangas och bekämpningsmedel. Det är några exempel på normalt farligt avfall. Men ett samtal innan midsommar resulterade i att man på återvinningscentralen i Öregrund fick in någon helt annat – och dödligt. – Det får ses som ett extremt undantagsfall, säger kemisten som fick ta hand om giftet.