Minst sex arbetare har mist livet och tiotals är skadade eller sitter fast sedan en brand utbrutit i en kolgruva i Kemerovoområdet i Sibirien, uppger ryska myndigheter.