Den kropp som hittades i Haparanda skärgård i början av förra veckan har nu identifierats.