De som dör av överdos har oftast inte alls gått under samhällets radar.Det sista levnadsåret rymmer mycket ofta kontakt med vård, socialtjänst eller kriminalvård, enligt en ny studie kring 180 sådana dödsfall i Skåne.