Mannen ”spelade medvetslös” och ”kved” på golvet, enligt ambulanssjuksköterskan som betecknade tillståndet som ”