Den accelererande klimatförändringen griper djupt in i inte bara Jordens fysikaliska och ekologiska system. Utan också i praktiskt taget alla människans interaktioner. De här aspekterna av AGW skildrar DN:s Björn Wiman rikhaltigt i en ny bok, som dock är något problematisk.