Analytiker: Kan gynna både S och M – men också bjuda in till populism.